Ideja zvana Sandžakpedia

Nismo razmišljali dugo. Suočeni sa vandalizmom i administratorskoj subjektivnosti i pristrasnosti na ne-baš-tako slobodnoj Wikipediji, odlučili smo se na jedan veliki korak koji će obradovati mnoge naše.

Naša prava istorija je sahranjena u privatnim bibliotekama…

Pored ne tako malog broja novinskih sandžačkih portala (i portala u pokušaju), fejsbuk stranica i grupa, shvatili smo da nam je potrebno mjesto gdje svi možemo slobodno da pišemo našu historiju, biografije naših predaka i sunarodnika, naš rječnik, o našoj kulturi i važnim događajima. O svemu onome što treba sačuvati od zaborava.

Naša prava historija je sahranjena u privatnim bibliotekama, nešto po novinskim portalima, privatnim postovima na fejsbuku, koje ne možemo ni sami pronaći poslije par dana.

Sandžakpedia je zamišljena kao nevladino, nestranačko i neprofitno onlajn udruženje, čiji su ciljevi promocija i podržavanje stvaranja, sakupljanja i umnožavanja slobodnog sadržaja na bosanskom jeziku isključivo na neprofitan način, kao i ideje da svi ljudi imaju jednak pristup znanju i obrazovanju.

Prvi koraci u razvoju Sandžakpedije bi bili:

 • Implementirati MediaWiki softver koji koristi Wikipedia na domenu wiki.sandzak.com
 • Uspostaviti određena pravila na stranici
 • Okupiti što više ljudi koji će da učestvuju u doprinošenju pravljenja novih stranica
 • Okupiti moderatore koji će kontinuirano da osiguravaju kvalitet sadržaja i one moderatore koji će se boriti protiv vandalizma
 • Prikupiti prijedloge za projekte – grupe stranica. Za sada prijedlozi su sljedeći (redosljed nebitan):
  1. Biografije znamenitih (pa i manje poznatih) ljudi iz Sandžaka
  2. Rječnik manje poznatih riječi i pojmova
  3. Događaji koji su se zbili u Sandžaku ili u vezi Sandžaka
  4. Kalendar – grupisati događaje po datumima
  5. Sandžačke organizacije
  6. Mjesta, sela, gradovi, rijeke, potoci – generalno o svim poznatim i nepoznatim mjestima u Sandžaku
  7. Poznata (pa i manje poznata) kulturno-obrazovna djela naših sunarodnika
  8. Historijski objekti u Sandžaku i njihov značaj
  9. Običaji i porijeklo
  10. Prezimena i porijeklo
  11. Imena u bošnjaka