SandžakMail ušao u beta fazu

Danas počinje beta testiranje SandžakMail servisa.

Beta testiranje uključuje testove:

  • Antivirus zaštite
  • Ransomware zaštite
  • Antispam zaštite
  • Slanje pozivnica
  • Pravljenje novih korisničkih naloga
  • Ograničenja svih vrsta
  • Promjene lozinki
  • Resetovanje lozinki
  • DDoS zaštite

Ispravljanje bug-ova će ići proaktivno. SandžakMail administracija je odlučila da ne širi krug već prethodno prijavljenih korisnika koji su bili uključeni u alfa testiranje.