Javni poziv svim VIP za rezervaciju korisničkih naloga na SandžakMail-u

Obavještavamo javnost da su u toku rezervacije za VIP korisničke naloge na SandžakMail-u.

Šta to znači?

Obzirom da će SandžakMail biti uskoro javno dostupan, to znači da će biti u mogućnosti da registruju bilo koji korisnički nalog u bilo kom obliku.

SandžakMail administracija se trudi da zabrani vulgarizme i rezerviše korisničke naloge vezane za servise koji su u fazi razvoja, odnosno koji su već u izradi, međutim ista administracija se neće truditi da poklanja korisničke naloge onima koji bi trebali da ih imaju a nijesu se javili da ih rezervišu.

Sa druge strane, SandžakMail administracija će se truditi da osigura pravo drugog korisnika, zadrži pravo oduzimanja korisničkih naloga, odnosno zadrži sva prava, ukoliko smatra da je došlo ili da će doći do zloupotrebe tuđeg prava.

Na primjer, ukoliko sandžačka organizacija, ustanova, ili VIP osoba X očigledno pokuša da zauzme korisnički nalog koji bi po prirodi trebalo da bude pravo organizacije, ustanove ili VIP osobe Y, SandžakMail neće odobriti pravljenje takvog naloga. Ukoliko dođe do obmane SandžakMail administracije, i uspostavi se da je došlo do zloupotrebe nekog korisničkog naloga, SandžakMail će oduzeti isti korisnički nalog i predati ga organizaciji, ustanovi i ili VIP osobi kojoj bi trebalo po pravilu da pripadne.

Listu sa potencijalnim korisničkim imenom (ili imenima) molimo da dođe sa zvanične adrese.

Krajnji rok za dostavu liste je 1. februar 2020. godine.

Kontakt: postmaster@sandzak.com

SandžakMail administracija