Politika privatnosti i uslovi korišćenja

Korišćenjem sadržaja svih sistema, aplikacija i web stranica pod domenom SANDZAK.COM korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja ovih sistema, aplikacija i web stranica, te prihvata da će prikupljeni sadržaj koristiti isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Sandžak Group (SANDZAK.COM) se u potpunosti odriče svake odgovornosti:

  • koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ovih sistema, aplikacija i web stranica,
  • za bilo koje radnje korisnika nastale upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ovih sistema, aplikacija i web stranica,
  • za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ovih sistema, aplikacija i web stranica.

Neke od ovih web stranica, sistema i aplikacija sadrže i dokumente, podatke, informacije, kao i veze (linkove) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. SANDZAK.COM nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničavajući se na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

SANDZAK.COM se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. SANDZAK.COM može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi. SANDZAK.COM će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga na zadovoljstvo korisnika. SANDZAK.COM se obavezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

SANDZAK.COM zadržava pravo izmjene sadržaja ovih sistema, aplikacija i web stranica, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih izmjena.